LOMAKKEET

Muuttoilmoitus

Maistraattiin tehtävä muuttoilmoitus ei välity taloyhtiölle vaan se tulee tehdä itse. Taloyhtiölle ilmoitetaan ainakin huoneistossa asuvien asukkaiden nimet ja syntymäajat. Yhteystietoina on hyvä ilmoittaa sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Huoltajat luovuttavat lapsesta lähtökohtaisesti samat tiedot kuin itsestään. Uuden lapsen syntyessä voidaan ilmoittaa vain uudesta henkilöstä syntymäaikoineen, nimen voi ilmoittaa myöhemmin.

 

Muutostyöilmoitus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Nyrkkisääntönä on, että liki kaikista asunnossa tehtävistä muutoksista pitää ilmoittaa. Tavoitteena on turvata sekä remontintekijän että muiden osakkaiden oikeudet.

Vain osakkeenomistaja on oikeutettu tekemään muutostyöilmoituksen taloyhtiölle. Ilmoittajan tiedot tarkistetaan rekisteristä, kun ilmoitus otetaan käsittelyyn. Jos olet uusi osakas, tulee osakerekisteröinti olla tehty ennen kuin olet oikeutettu ilmoittamaan muutostöistä.

Muutostyöilmoitukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Käsittelyyn on hyvä varata vähintään kaksi viikkoa. Mahdollisimman huolellisesti täytetty ja tarvittavat liitteet sisältävä kunnossapito- ja muutostyöilmoitus nopeuttaa käsittelyä.

Kunnossapito-/muutostyöhön ryhtyvän on selvitettävä kunnan rakennusviranomaisilta työn luvanvaraisuus ennen ilmoituksen jättämistä. Mikäli lupa vaaditaan, kustannuksista vastaa osakas. Lupa haetaan yhtiön valtakirjalla tai yhtiön toimesta. Osakas vastaa lupakustannuksista myös yhtiön hakiessa lupaa.

HUOM. Mitään töitä EI SAA aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty.

Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus suoritettavan työn valvontaan, valvontakustannukset peritään osakkaalta (ASOYL 5. luku 7§). Taloyhtiön valvonta ei poista osakkaan velvollisuutta suorittamastaan tai teettämästään kunnossapito-/muutos- työstä. Uudessa laissa säädetään erikseen siitä, että työtä teettävä osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista työn toteuttamiseen liittyvistä yhtiön valvontakuluista (4:9.2 § ja 5:7.3 §).


Isännöitsijätodistus

Isännöitsijäntodistuksen voi tilata osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Isännöitsijäntodistuksen liitteenä toimitamme lain edellyttämät todistusta täydentävät asiakirjat (sisältyvät hintaan): toimintakertomus ja tilinpäätös, talousarvio, kunnossapitotarveselvitys, energiatodistus sekä yhtiöjärjestys. Todistuksesta käy ilmi, mikäli joku em. asiakirjoista ei ole saatavilla.

Isännöitsijäntodistus on maksullinen ennen 1.8.2020 alkaneissa sopimuksissa. Toimitusaika on 3 arkipäivää. Todistus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ellei muuta ole pyydetty.

Tilaa isännöitsijäntodistus lomakkeella.